telewizja przemysłowa

 - monitoring ip sklep


NASZE IDEAŁY I WARTOŚCI

Humanizm jest rdzeniem naszego lewicowego etosu i socjaldemokratycznego systemu wartości. Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek, każda jednostka ludzka jest szczególną wartością mającą równe prawo do godnego życia. Życie godne to życie wolne, w którym każdy sam swobodnie wybiera swój sposób myślenia i postępowania.

Życie godne to także życie wolne od tych barier i ograniczeń, które czynią swobodę wyboru mniej lub bardziej złudną - to życie wolne od głodu, cierpienia, lęku, samotności i niedostatku. Życie godne to także życie odpowiedzialne, w którym każdy odpowiada za siebie i innych. Społeczeństwo, w którym każdy ma równe prawo do godnego życia to społeczeństwo demokratyczne, solidarne, otwarte i tolerancyjne. To społeczeństwo zapewniające swoim obywatelom równe szanse startu życiowego i kierujące się zasadami sprawiedliwości społecznej. Takie społeczeństwo pragniemy budować. Dla nas wszystkich i dla pokoleń, które przyjdą po nas. Po to potrzebna jest Polsce lewica.


www.ip.pl | wybory | SLD | Bohosiewicz |