telewizja przemysłowa

 - monitoring ip sklep


Deklaracja SLD - NASZE KORZENIE

Wybór dokonany w roku 1989 jest dla nas wyborem nieodwracalnym.Demokratyczne państwo prawne, społeczna gospodarka rynkowa, pełne upodmiotowienie obywateli - to dziś wyznaczniki polskiej racji stanu, wiodące nas do wspólnoty państw wolnych, bezpiecznych i dostatnich.

Polska lewica przeszła trudną drogę, udowadniając, że jest wierną wartościom demokratycznym, humanistycznym i społecznej gospodarce rynkowej. Obecność w europejskich i światowych organizacjach socjalistycznych jest tego politycznym potwierdzeniem. Rosnące z wyborów na wybory poparcie obywateli jest znakiem najważniejszym i najbardziej nam drogim - znakiem społecznej akceptacji i zaufania. Nawiązujemy do najlepszych tradycji polskiego i europejskiego ruchu socjalistycznego i socjaldemokratycznego. Szczególnie bliskie są nam tradycje i myśl polityczna polskich socjalistów, łączących patriotyzm i dążenia niepodległościowe z walką o demokrację polityczną, prawa obywatelskie i socjalne. Potępiamy zbrodnie stalinizmu i niedemokratyczny system realnego socjalizmu, jego patologie gospodarcze i wolnościowe ograniczenia. Oddajemy szacunek wszystkim, którzy w czasach PRL uczciwą i rzetelną pracą tworzyli i budowali polską rzeczywistość. Sięgamy do dorobku tego nurtu międzynarodowego ruchu socjalistycznego, który zasady społecznej sprawiedliwości zespolił z wolnością, swobodami obywatelskimi i samorządnością. Polska scena polityczna podlega systematycznym zmianom. Wraz z nią musi się zmienić także i lewica. Wyniki kolejnych wyborów parlamentarnych i samorządowych są jednoznaczne - obywatele oczekują od ugrupowań politycznych czytelnej oferty programowej i organizacyjnej jedności. Silna i skuteczna lewica, to lewica zjednoczona.


www.ip.pl | wybory | SLD | Bohosiewicz |